1137 Budapest, Szent István körút 10. 3. em 8.

Budapest Dentál 13. kerület

3D CBCT

Fogászati CBCT röntgen diagnózis három
dimenzióban

Ugye Önnek sem mindegy, hogy orvosa két vagy három dimenziós kép alapján mond ítéletet vagy diagnózist a fogairól? Ha Ön szerint mindegy, ne olvasson tovább! Ha speciális problémája van, és mégis érdekli a tartalmasabb és biztonságosabb diagnózis lehetősége, tartson velünk!

Gyakori kérdések a 3D CBCT felvétel készítésével
kapcsolatban

Minden kérdésre szakorvos válaszol! Nem marketingszöveg!

Minden esetben kell 3D CBCT röntgenfelvétel?

Nem! A 3D CBCT röntgenfelvétel nem rutinszerű a fogászati diagnózis vagy állapotfelmérés során. Ennek a képalkotó eljárásnak valamivel nagyobb sugárdózis hatása van, mint a hagyományos, 2 dimenziós panoráma röntgenfelvételnek. Ezért csak abban az esetben kéri a fogorvos, amikor a többlet információra számít a diagnózis vagy a kezelés során. Elsősorban fogbeültetés, mikroszkópos gyökérkezelés során alkalmazzuk, illetve olyan esetekben amikor a klinikai vizsgálat, vagy a 2D röntgenfelvétel nem elegendő egy fog megtarthatóságának megítélésében.

Fogbeültetéshez mindenképp kell 3D CBCT röntgenfelvétel?

IGEN. A műtét megrtervezéséhez elengedhetetlen, hogy a szakorvos 3 dimenzióban vizsgálhassa a csontot és felkészülhessen annak anatómiai nehézségeire. A felső fogívben az arcüreg anatómiája, az alsó állkapocsban az érzőideg lefutása nehezíti meg leginkább a műtétet. Életfontosságú tudni, hogy ezek az anatómiai képletek pontosan milyen lefutásúak. Ehhez nem elegendő a 2 dimenziós vizsgálat.

Gyökérkezeléshez mindenképp kell 3D CBCT röntgenfelvétel?

Nem kell feltétlenül minden esetben. Ezt a szakorvos dönti el az adott fog kapcsán. A metszőfogak például kevésbé bonyolultak, mint az őrlőfogak. De még ezek kezeléséhez sem kell kötelezően 3D CBCT felvétel. A 2D röntgenfelvétel már valamennyire útmutatást ad, sokszor ez is elegendő a sikeres kezeléshez. Bonyolultabb esetekben, mint pl. betört műszer vagy elágazó, kanyargós gyökércsatorna, szintén sokszor dönt az orvos a többlet információt nyújtó 3D CBCT mellett. Ha a fogon gyulladás van, a 2D röntgen sokszor megtévesztő annak formájával kapcsolatban, ilyenkor is hasznos információt nyújthat a 3. dimenzió vizsgálata.

Góckutatáshoz szükség van 3D CBCT felvételre?

A góckutatás megint speciális téma. Itt sem kezd az orvos feltétlenül 3D CBCT felvétellel. Először panoráma röntgen készül. Amennyiben régebben gyökérkezelt fogak vannak, ezek mindegyike potencionális gócnak számít. A 2D röntgenfelvételen nagyjából meg lehet ítélni, hogy egy egy gyökérkezelt fog gyógyult-e vagy sem. De ez sokszor becsapós, mert a gyulladás terjedhet a 3. dimenzió, azaz a mélység felé, amit a 2D röntgenfelvétel sokszor nem mutat ki. Tehát gyökérkezelt fogak esetén, gócbetegség hátttérel, ha biztosra szeretnénk menni, szükség lehet a 3D CBCT röntgenfelvételek elkészítésére.

Miért érdemes mikroszkópos gyökérkezeléshez 3D CBCT?

Operációs mikroszkóppal sokszor végzünk gyökérkezelést és ilyenkor az esetek körülbelül 50-70 százalékában kérünk 3D CBCT felvételt. A pontos diagnózis és a nagy nagyításban végzett gyökérkezelő munka sokkal sikeresebb kezeléseket eredményez, illetve így az általános fogászati kezeléssel nem megoldható problémákat is nagyobb sikerrel lehet megoldani.

 

Abban az esetben ha a kezeléshez 3D CBCT-t kér a szakorvos, illetve a gyökérkezelés mikroszkóppal történik, a mikroszkópos gyökérkezelés 3 dimenziós CBCT-vel együtt sem jelent 100% os garanciát a fog megmentésére, de sokkal nagyobb eséllyel indulhat egy ilyen fog a siker felé, mint a hagyományos technikákkal.

Mennyire terheli meg a 3D CBCT az embert sugárterhelés szempontjából?

A legmodernebb 3D CBCT röntgenkészülékek már gyorsított (rövidebb behatási idő), minimális sugárterhelést jelentő, környezettudatos eszközök. Ez kiváló képminőséget jelent minimális sugárdózissal. Az ADC dóziskompenzáció a besugárzás mértékét optimalizálja mind a 2 mind a 3D felvételeknél. Sugárdózis van, de minimálisan több, mint egy hagyományos panorámaröntgenfelvételnél.

 

Egy kis ízelítő: New Yorkba repülővel elutazni kb. hatszor nagyobb sugárdózist jelent, mint elkészíteni egy röntgenfelvételt.

Fájdalmas-e a 3D CBCT felvétel elkészítése?

Ez egy egyszerű képalkotó eljárás, nem jár semmiféle fájdalommal, még a szájat sem kell kinyitni. A páciens beáll a készülékbe, majd a beállítások megtörténte után a gép kb. 30 mp alatt körbeforog a fej körül. Ennyi.

Mennyi idő alatt készül el a felvétel? Elvihető?

A felvétel kb. 30 mp alatt elkészül. A 3D CBCT hatalmas információtömeg, így a kapott adatok feldolgozása néhány percet vesz igénybe. A felvétel kiértékelése veszi igénybe a legtöbb időt. A felvél CD lemezre kiírva elvihető.

3D CBCT röntgenfelvétel - befektetés egy pontosabb diagnózisba

Bizony sok kudarctól és sikertelenségtől szabadíthatja meg Önt is és fogorvosát is, amennyiben a fogról, vagy a kezelendő területről nem 2 hanem 3 diemnzióban készülhet röntgenfelvétel

Nem kell rutinszerűen

Az általános állapotfelméréskor vagy az éves fogászati kontroll alkalmával nem szükséges rutinszerűen 3D CBCT felvétel. Ezt a diagnosztikai segítséget az orvos csak speciális esetekben rendeli el. Ilyen esetek elsősorban a fogbeültetés vagy a mikroszkópos gyökérkezelés.

Fogbeültetéshez kötelező!

A sikeres fogbeültteés vagy csontpóló műtét elengedhetetlen eszköze a 3D CBCT röntgenfelvétel. Nélküle nem lehet műtétet tervezni. Az orvos a digitális képeken méréseket végez, ennek megfelelően választja ki a műtéti technikát és a beültetendő fogimplantátum csavar méretét is.

Gyökérkezeléshez ajánlott

A mikroszkópos gyökérkezelés a fogászat egy spciális ága, mely kísérletet tesz a bonyolultabb anatómiájú fogak megmentésére is. Ehhez azonban az orvosnak pontosan ismernie kell a gyökereken belüli csatorna struktűrát. A görbe, vagy elágazó csatornák feltárása, a betört műszerek eltávolítása mind igányli a 3D CBCT képalkotást.

Ön nem egy sík papír! A foga is 3 dimenziót foglal el a csontban. Miért elégszik meg 2 dimenziós vizsgálattal?

Három dimenzió

A fog nem sík papír, hanem 3 dimenziós test, melynek nagy része a csontban helyezkedik el, a klinikai vizsgálat számára láthatatlanul. A röntgensugár felfedezésé és a röntgenezés megjelenése hatalmas segítséget nyújt a klinikai orvosok számára a helyes diagnózis felállításához. Ma is számos esetben elegendő a hagyományos 2 dimenziós röntgenfelvétel a fogorvoslásban is. Speciális esetben azonban ennél jóval tovább kell lépjünk!

Fogbeültetéskor

Ilyen speciális eset a fogbeültetés illetve a kapcsolódó csontpótló műtétek. Ha az orvos csak 2 dimenzióban tervezne és kihagyná a csont vastagság mérését, hatalmas szarvashibákat követne el a nem vizsgált dimenzióban. Az anatómia a kihúzott fog területén is 3 dimenziós, így az erek, idegek lefutása pontosan csak 3 dimenziós képalkotással vizsgálható. A 3D CBCT képen pontos mérések végezhetők, így a műtéti kockázat csökkenthető.

Gyökérkezeléskor

A gyökérkezelés a fog megmentésére tett utolsó kisérlet. A fog anatómiája igen bonyolult, ebből a 2 dimenziós hagyományos röntgenen keveset látunk, sok kudarc érheti a fogorvost és felesleges nehézséget teremthet a páciensnek. Annak megítéléséhez, hogy egy fogat érdemes e megmenteni vagy sem, illetve a mikroszkópos gyökérkezelés megtervezéséhez nélkülözhetetlen segítséget nyújt a 3D CBCT röntgenfelvétel.
3D CBCT röntgenfelvétel a fogbeültetésben

A fogbeültetés megtervezésekor kihagyhatatlan a 3D CBCT felvétel értékelése. A fogeltávolítás után kb 3 hónappal 3D CBCT felvétel készül a kihúzott fog helyéről. A digitális felvételen az orvos méréseket készít, így tervezi meg a beültetendő fogimplantátum méretét és a műtétet. A 3D CBCT megmutatja a csont anatómiát, így elkerülhetőek a műtét közbeni idegsérülések. Az arcüreg emelő, vagy csontpótlással együtt járó fogbeültető műtéteknél az arcüreg anatómiája is tanulmányozásra kerül

3D CBCT röntgenfelvétel a gyökérkezelésben

A modern fogorvoslás egyik csodája az operációs mikroszkóppal történő gyökérkezelés lehetősége. Ezzel az eljárással sok esetben menthetünk meg fogakat, melyeket hagyományos gyökérkezeléssel sajnos nem sikerülne. A mikroszkópos gyökérkezelés előtt, a diagnózis felállításához és a kezelés megtervezéséhez számos esetben nyújt segítséget a 3D CBCT felvétel. Ilyenkor kis térfogatú, ám nagy felbontású kép készül, így a foggyökér belső struktúrája élethűen tanulmányozható. Ezzel az endodontus szakember sokkal jobban fel tud készülni a kezelés várható nehézségeire, több fog menthető meg!

3D CBCT általános fogászati felméréskor
Általános fogászati állapotfelméréskor nem készítünk rutinszerűen 3D CBCT felvételt. Az általános tervezéshez, a fogak állapotának körülbelüli megítéléséhez elegendő a hagyomásnyos 2 dimenziós röntgenfelvétel vagy a panorámafelvétel is. Amennyiben a vizsgálatok alapján speciális problémára bukkanunk, csak ekkor inditványozza a fogorvos a 3D CBCT elkészítését. A 3D CBCT röntgenfelvétel több sugár felhasználásával készül, mint a hagyományos röntgenek, így csak indokolt esetben készülhet!
3D CBCT általános fogászati felméréskor

Általános fogászati állapotfelméréshez nem készítünk 3D CBCT röntgenfelvételt. Ebben az esetben ugyanis nem terheljük meg a pácienseket felesleges sugárdózissal. Amennyiben speciális probléma, fogbeültetés vagy gyökérkezelés merül fel, vagy egy fogról a 2D röntgen alapján nem lehet biztosan megállapítani, hogy milyen módon kezeljük, és a 3D CBCT röntgenfelvételtől többlet információt kaphatunk, csak ebben az esetben készítjük el a speciáélis felvételt.

Mennyi idő alatt készül e a 3D CBCT lelet?

A fogászati 3D CBCT felvétel elkészülése nem kerül sokkal több időbe, mint egy digitális 2 dimenziós fogászati panoráma röntgen elkészítése. A számítógép rengeteg adatot dolgoz fel, ennek betöltése a felvétel elkészülte után pár percet igénybe vesz. A leghosszabb idő a felvétel kiértékelése. A fogorvos 3 diemnzióban, minden egyes dimenzióban külön-külön vizsgálja át a fogakat és készít méréseket. A diagnózis, vagy a kezelési terv felállítása tehát az időigényes, nem pedig a felvétel elkészítése. 

A 3 dimenziós CBCT röntgenfelvétel kiváló lehetőség a fogorvosok és pácienseik számára. Mind a diagnózishoz, mind a kezelés megtervezéséhez nélkülözhetetlen segítséget ad a modern fogorvoslásban. A hagyományos röntgen 2 dimenzióban mutatja a fogat. A 3. dimenzió hiánya sok téves diagnózishoz vagy félresikerült kezeléshez, így rövidebb fog élettartamhoz, vagy feleslegesen kezelt foghoz vezet. A 3 dimenzós képalkotásisal rengeteg hibalehetőséget küszübölhetünk ki

Dr. Némethy Miklós

Konzerválófogászat és fogpótlástan szakorvosa / Master of Implantologie

Mennyibe kerül a 3D CBCT röntgenfelvétel?

A kezelés tervezéséhez szükség lehet teljes szájas, vagy csak részterületi diagnózisra. Ennek megfelelően kis felbontású nagy térfogatú, vagy nagy felbontású kis térfogatú 3D CBCT röntgenfelvétel kérhető.

Az emberi test 3 dimenziós! A speciális fogászati problémák sikeres megoldásához 3 dimenziós képalkotásra van szükség. Önnek is, fogorvosának is.

Nálunk nincs futószalag! Ezt a rendelőt egy fogorvos házaspár vezeti.

Mivel a tulajdonosok maguk is fogorvosok, a hivatástudat és a fogászat szeretete a vállalkozás központi motorja. A Budapest Dental Fogászaton mi nap, mint nap azért dolgozunk, hogy Ön megszeresse, élvezze mosolyát és egy életen át egészségben megőrizhesse fogait!
Tartsa meg egészségben a fogait egy életen át!