Budapest Dentál 13. kerület

3D CBCT

Fogászati CBCT röntgen diagnózis három
dimenzióban

Ugye Önnek sem mindegy, hogy orvosa két vagy három dimenziós kép alapján mond ítéletet vagy diagnózist a fogairól? Ha Ön szerint mindegy, ne olvasson tovább! Ha speciális problémája van, és mégis érdekli a tartalmasabb és biztonságosabb diagnózis lehetősége, tartson velünk!

Gyakori kérdések a 3D CBCT felvétel készítésével
kapcsolatban

Minden kérdésre szakorvos válaszol! Nem marketingszöveg!

Nem! A 3D CBCT röntgenfelvétel nem rutinszerű a fogászati diagnózis vagy állapotfelmérés során. Ennek a képalkotó eljárásnak valamivel nagyobb sugárdózis hatása van, mint a hagyományos, 2 dimenziós panoráma röntgenfelvételnek. Ezért csak abban az esetben kéri a fogorvos, amikor a többlet információra számít a diagnózis vagy a kezelés során. Elsősorban fogbeültetés, mikroszkópos gyökérkezelés során alkalmazzuk, illetve olyan esetekben amikor a klinikai vizsgálat, vagy a 2D röntgenfelvétel nem elegendő egy fog megtarthatóságának megítélésében.

IGEN. A műtét megrtervezéséhez elengedhetetlen, hogy a szakorvos 3 dimenzióban vizsgálhassa a csontot és felkészülhessen annak anatómiai nehézségeire. A felső fogívben az arcüreg anatómiája, az alsó állkapocsban az érzőideg lefutása nehezíti meg leginkább a műtétet. Életfontosságú tudni, hogy ezek az anatómiai képletek pontosan milyen lefutásúak. Ehhez nem elegendő a 2 dimenziós vizsgálat.

Nem kell feltétlenül minden esetben. Ezt a szakorvos dönti el az adott fog kapcsán. A metszőfogak például kevésbé bonyolultak, mint az őrlőfogak. De még ezek kezeléséhez sem kell kötelezően 3D CBCT felvétel. A 2D röntgenfelvétel már valamennyire útmutatást ad, sokszor ez is elegendő a sikeres kezeléshez. Bonyolultabb esetekben, mint pl. betört műszer vagy elágazó, kanyargós gyökércsatorna, szintén sokszor dönt az orvos a többlet információt nyújtó 3D CBCT mellett. Ha a fogon gyulladás van, a 2D röntgen sokszor megtévesztő annak formájával kapcsolatban, ilyenkor is hasznos információt nyújthat a 3. dimenzió vizsgálata.

A góckutatás megint speciális téma. Itt sem kezd az orvos feltétlenül 3D CBCT felvétellel. Először panoráma röntgen készül. Amennyiben régebben gyökérkezelt fogak vannak, ezek mindegyike potencionális gócnak számít. A 2D röntgenfelvételen nagyjából meg lehet ítélni, hogy egy egy gyökérkezelt fog gyógyult-e vagy sem. De ez sokszor becsapós, mert a gyulladás terjedhet a 3. dimenzió, azaz a mélység felé, amit a 2D röntgenfelvétel sokszor nem mutat ki. Tehát gyökérkezelt fogak esetén, gócbetegség hátttérel, ha biztosra szeretnénk menni, szükség lehet a 3D CBCT röntgenfelvételek elkészítésére.

Operációs mikroszkóppal sokszor végzünk gyökérkezelést és ilyenkor az esetek körülbelül 50-70 százalékában kérünk 3D CBCT felvételt. A pontos diagnózis és a nagy nagyításban végzett gyökérkezelő munka sokkal sikeresebb kezeléseket eredményez, illetve így az általános fogászati kezeléssel nem megoldható problémákat is nagyobb sikerrel lehet megoldani.

 

Abban az esetben ha a kezeléshez 3D CBCT-t kér a szakorvos, illetve a gyökérkezelés mikroszkóppal történik, a mikroszkópos gyökérkezelés 3 dimenziós CBCT-vel együtt sem jelent 100% os garanciát a fog megmentésére, de sokkal nagyobb eséllyel indulhat egy ilyen fog a siker felé, mint a hagyományos technikákkal.

A legmodernebb 3D CBCT röntgenkészülékek már gyorsított (rövidebb behatási idő), minimális sugárterhelést jelentő, környezettudatos eszközök. Ez kiváló képminőséget jelent minimális sugárdózissal. Az ADC dóziskompenzáció a besugárzás mértékét optimalizálja mind a 2 mind a 3D felvételeknél. Sugárdózis van, de minimálisan több, mint egy hagyományos panorámaröntgenfelvételnél.

 

Egy kis ízelítő: New Yorkba repülővel elutazni kb. hatszor nagyobb sugárdózist jelent, mint elkészíteni egy röntgenfelvételt.

Ez egy egyszerű képalkotó eljárás, nem jár semmiféle fájdalommal, még a szájat sem kell kinyitni. A páciens beáll a készülékbe, majd a beállítások megtörténte után a gép kb. 30 mp alatt körbeforog a fej körül. Ennyi.

A felvétel kb. 30 mp alatt elkészül. A 3D CBCT hatalmas információtömeg, így a kapott adatok feldolgozása néhány percet vesz igénybe. A felvétel kiértékelése veszi igénybe a legtöbb időt. A felvél CD lemezre kiírva elvihető.

3D CBCT röntgenfelvétel - befektetés egy pontosabb diagnózisba

Bizony sok kudarctól és sikertelenségtől szabadíthatja meg Önt is és fogorvosát is, amennyiben a fogról, vagy a kezelendő területről nem 2 hanem 3 diemnzióban készülhet röntgenfelvétel

Nem kell rutinszerűen

Az általános állapotfelméréskor vagy az éves fogászati kontroll alkalmával nem szükséges rutinszerűen 3D CBCT felvétel. Ezt a diagnosztikai segítséget az orvos csak speciális esetekben rendeli el. Ilyen esetek elsősorban a fogbeültetés vagy a mikroszkópos gyökérkezelés.

Fogbeültetéshez kötelező!

A sikeres fogbeültteés vagy csontpóló műtét elengedhetetlen eszköze a 3D CBCT röntgenfelvétel. Nélküle nem lehet műtétet tervezni. Az orvos a digitális képeken méréseket végez, ennek megfelelően választja ki a műtéti technikát és a beültetendő fogimplantátum csavar méretét is.

Gyökérkezeléshez ajánlott

A mikroszkópos gyökérkezelés a fogászat egy spciális ága, mely kísérletet tesz a bonyolultabb anatómiájú fogak megmentésére is. Ehhez azonban az orvosnak pontosan ismernie kell a gyökereken belüli csatorna struktűrát. A görbe, vagy elágazó csatornák feltárása, a betört műszerek eltávolítása mind igányli a 3D CBCT képalkotást.

Ön nem egy sík papír! A foga is 3 dimenziót foglal el a csontban. Miért elégszik meg 2 dimenziós vizsgálattal?

Három dimenzió

A fog nem sík papír, hanem 3 dimenziós test, melynek nagy része a csontban helyezkedik el, a klinikai vizsgálat számára láthatatlanul. A röntgensugár felfedezésé és a röntgenezés megjelenése hatalmas segítséget nyújt a klinikai orvosok számára a helyes diagnózis felállításához. Ma is számos esetben elegendő a hagyományos 2 dimenziós röntgenfelvétel a fogorvoslásban is. Speciális esetben azonban ennél jóval tovább kell lépjünk!

Fogbeültetéskor

Ilyen speciális eset a fogbeültetés illetve a kapcsolódó csontpótló műtétek. Ha az orvos csak 2 dimenzióban tervezne és kihagyná a csont vastagság mérését, hatalmas szarvashibákat követne el a nem vizsgált dimenzióban. Az anatómia a kihúzott fog területén is 3 dimenziós, így az erek, idegek lefutása pontosan csak 3 dimenziós képalkotással vizsgálható. A 3D CBCT képen pontos mérések végezhetők, így a műtéti kockázat csökkenthető.

Gyökérkezeléskor

A gyökérkezelés a fog megmentésére tett utolsó kisérlet. A fog anatómiája igen bonyolult, ebből a 2 dimenziós hagyományos röntgenen keveset látunk, sok kudarc érheti a fogorvost és felesleges nehézséget teremthet a páciensnek. Annak megítéléséhez, hogy egy fogat érdemes e megmenteni vagy sem, illetve a mikroszkópos gyökérkezelés megtervezéséhez nélkülözhetetlen segítséget nyújt a 3D CBCT röntgenfelvétel.
3D CBCT röntgenfelvétel a fogbeültetésben

A fogbeültetés megtervezésekor kihagyhatatlan a 3D CBCT felvétel értékelése. A fogeltávolítás után kb 3 hónappal 3D CBCT felvétel készül a kihúzott fog helyéről. A digitális felvételen az orvos méréseket készít, így tervezi meg a beültetendő fogimplantátum méretét és a műtétet. A 3D CBCT megmutatja a csont anatómiát, így elkerülhetőek a műtét közbeni idegsérülések. Az arcüreg emelő, vagy csontpótlással együtt járó fogbeültető műtéteknél az arcüreg anatómiája is tanulmányozásra kerül

3D CBCT röntgenfelvétel a gyökérkezelésben

A modern fogorvoslás egyik csodája az operációs mikroszkóppal történő gyökérkezelés lehetősége. Ezzel az eljárással sok esetben menthetünk meg fogakat, melyeket hagyományos gyökérkezeléssel sajnos nem sikerülne. A mikroszkópos gyökérkezelés előtt, a diagnózis felállításához és a kezelés megtervezéséhez számos esetben nyújt segítséget a 3D CBCT felvétel. Ilyenkor kis térfogatú, ám nagy felbontású kép készül, így a foggyökér belső struktúrája élethűen tanulmányozható. Ezzel az endodontus szakember sokkal jobban fel tud készülni a kezelés várható nehézségeire, több fog menthető meg!

3D CBCT általános fogászati felméréskor
Általános fogászati állapotfelméréskor nem készítünk rutinszerűen 3D CBCT felvételt. Az általános tervezéshez, a fogak állapotának körülbelüli megítéléséhez elegendő a hagyomásnyos 2 dimenziós röntgenfelvétel vagy a panorámafelvétel is. Amennyiben a vizsgálatok alapján speciális problémára bukkanunk, csak ekkor inditványozza a fogorvos a 3D CBCT elkészítését. A 3D CBCT röntgenfelvétel több sugár felhasználásával készül, mint a hagyományos röntgenek, így csak indokolt esetben készülhet!
3D CBCT általános fogászati felméréskor

Általános fogászati állapotfelméréshez nem készítünk 3D CBCT röntgenfelvételt. Ebben az esetben ugyanis nem terheljük meg a pácienseket felesleges sugárdózissal. Amennyiben speciális probléma, fogbeültetés vagy gyökérkezelés merül fel, vagy egy fogról a 2D röntgen alapján nem lehet biztosan megállapítani, hogy milyen módon kezeljük, és a 3D CBCT röntgenfelvételtől többlet információt kaphatunk, csak ebben az esetben készítjük el a speciáélis felvételt.

Mennyi idő alatt készül e a 3D CBCT lelet?

A fogászati 3D CBCT felvétel elkészülése nem kerül sokkal több időbe, mint egy digitális 2 dimenziós fogászati panoráma röntgen elkészítése. A számítógép rengeteg adatot dolgoz fel, ennek betöltése a felvétel elkészülte után pár percet igénybe vesz. A leghosszabb idő a felvétel kiértékelése. A fogorvos 3 diemnzióban, minden egyes dimenzióban külön-külön vizsgálja át a fogakat és készít méréseket. A diagnózis, vagy a kezelési terv felállítása tehát az időigényes, nem pedig a felvétel elkészítése. 

A 3 dimenziós CBCT röntgenfelvétel kiváló lehetőség a fogorvosok és pácienseik számára. Mind a diagnózishoz, mind a kezelés megtervezéséhez nélkülözhetetlen segítséget ad a modern fogorvoslásban. A hagyományos röntgen 2 dimenzióban mutatja a fogat. A 3. dimenzió hiánya sok téves diagnózishoz vagy félresikerült kezeléshez, így rövidebb fog élettartamhoz, vagy feleslegesen kezelt foghoz vezet. A 3 dimenzós képalkotásisal rengeteg hibalehetőséget küszübölhetünk ki

Dr. Némethy Miklós

Konzerválófogászat és fogpótlástan szakorvosa / Master of Implantologie

Mennyibe kerül a 3D CBCT röntgenfelvétel?

A kezelés tervezéséhez szükség lehet teljes szájas, vagy csak részterületi diagnózisra. Ennek megfelelően kis felbontású nagy térfogatú, vagy nagy felbontású kis térfogatú 3D CBCT röntgenfelvétel kérhető.

Az emberi test 3 dimenziós! A speciális fogászati problémák sikeres megoldásához 3 dimenziós képalkotásra van szükség. Önnek is, fogorvosának is.

Nálunk nincs futószalag! Ezt a rendelőt egy fogorvos házaspár vezeti.

Mivel a tulajdonosok maguk is fogorvosok, a hivatástudat és a fogászat szeretete a vállalkozás központi motorja. A Budapest Dental Fogászaton mi nap, mint nap azért dolgozunk, hogy Ön megszeresse, élvezze mosolyát és egy életen át egészségben megőrizhesse fogait!
Tartsa meg egészségben a fogait egy életen át!