Budapest Dentál 13. kerület

Biomimetikus fogtömés

Szeretné a fogát megmenteni a fogeltávolítástól?

A biomimetikus fogászati töméstechnika nem csak a természetes fog szépségét, de annak eredeti, komplex struktúráját is törekszik visszaállítani. A fog különböző szöveti rétegekből épül fel. A biomimetikus módszer a fog eltérő szöveti rétegeit utánozva természtes módon állítja helyre a fogat.
Fogászati állapotfelmérés csomag
11 800 Ft

Gyakori kérdések a biomimetikus
fogfelépítéssel kapcsolatban

Minden kérdésre szakorvos válaszol! Nem marketingszöveg!

Közepesnél nagyobb kiterjedésű szuvasodások esetén nagyobb eséllyel marad egy életen át a szájban a fog, mint a hagyományos, egy anyag minőségű fogfelépítő anyagot alkalmazó fogászati kezelésnél. A biomimetikus töméstechnikával elkerülhető a fogrepedés, mely sok fog elvesztéséért felelős. Sok esetben elkerülhető a csap és a borítókorona alkalmazása. Kis szuvasodásoknál azonban tökélketesene elegendő a hagyományos töméstecnika is a fog hosszú távon, akár egy életen át a szájban marad ezzel a technikával is!

A biomimetikus tömés drága. Drágább és komplexebb anyagokat alkalmaz, illetve a tömés, vagy fogfelépítés ideje lényegesen hosszabb, mint a hagyományos fogtömésnél. Gyakran (de nem minden esetben) van szükség kofferdam felhelyezésre, ládaemelésre (deep margin elevation), ahhoz, hogy a biomimetikus fogfelépítés egyáltalán elkezdhető legyen. Ezért az árképzés minden esetben eltérő. Általánosságban elmondható, hogy a hagyományos fogtömés árához képest kb 50-80% felárral lehet számolni. Hosszú távon azonban a rövid távon befektetett összeg megtérül! Lehet, sőt biztos, hogy itt is lesznek utómunkálatok néhány év múlva, hiszen ez a technika is ragasztással működik, a fogászatban használt ragasztóanyagok pedig, - mint bármilyen ragasztó anyag - nem szól örökre, időnként elenged, így a töméseket, felépítéseket meg kell újítani.

 

De a lényeg, hogy a fog megújítható, míg hagyományos esetben hatalmas százalékban azzal szembesül a beteg, hogy a fogtömése mellől egy hatalmas darab letört, és a fogorvosi rendelőben már a foghúzás a javasolt kezelési terv. A biomimetikus felépítéssel ennek az ördögi menetrendnek az elkerülésére törekszünk. Ha a fogból le is válik a restaurátum egy része, a fog újból és újból kezelhető maradjon, ne alakuljon ki végzetes sérülés, repedés.

A biomimetikus fogtömés technika jóval időigényesebb, mint a hagyományos fogtömés. Kb. 2-2,5 szeres időtartamra, 1-2 órás beavatkozásra lehet számítani. A kezelés nagyításban történik, ez egy komoly percizitást, ám ezzel együtt a beavatkzás lassulását jelenti. Hiszen minél aprólékosabban dolgozik a fogrvos - a nagyítás esetén ez óhatatlanul így történik - annál lasabb ugyanannak a műveletnek a kiveitelezése. A biomimetikus fogtömés előtt a fogat a legtöbb esetben kofferdam segítségével izolálni kell, majd a fogíny alá szuvasodott terület tisztítása történik. Bizonyos esetekben azt a mély területet a fogtömés előtt fel kell külön építeni, maga ez a művelet annyi idő szokott lenni, mint egy hagyományos fogtömés.

 

Aki tehát a fogorvosi idő hosszát kardinális kérdésnek tartja, és szeretne minél rövidebb ideig a fogorvosi székben ülni, jobb, ha hagyományos fogtömést választ.

Nem, ez egyáltalán nincs így! A kis és közepes szuvasodásokat tökéletesen el lehet látni a hagyományos fogtömés technológiával is. A biomimetikus fogtömés vagy betéttel történő fogfelépítés elsősorban a nagy szuvasodások kezelésekor célszerű. Ezekben az esetekben van ugyanis szükség a fog központi, illetve fognyaki területének rugalmasabb anyagból történő helyettesítésére, illetve a felszíni struktúra - az eredeti zománc - helyettesítésére egy teljesen más jellegű, sokkal keményebb és rugalmatlanabb anyagból.

A fogak repedése nagyon alattomos következményeket okoz! Sok esetben, a repedés láthatatlan módon fut végig a fogkoronai részén és a gyökéren is. Amikor a repedés eléri a gyökeret, egy ideig még a fog bírja, de előbb utóbb a felső fogrész letörik. Ezeket a fogakat nem lehet menteni! A mély repedést nem lehet kezelni! Ezért nagy szuvasodásoknál lényeges feladat megelőzni a fog csücskeinek, illetve központi részének repedését. A biomimetikus tömés célja tehát elsősorban a fogrepedés megelőzése! Ha ezt sikerül megelőzni, akkor a fogtömés vagy fogfelépítés hosszútávon tartósan fogja a fogat megőrizni, nem kell vagy számolnunk foghúzással!

A biomimetikus fogtömés, vagy fogfelépítés célja épp a fog szájban maradásának minél hosszabb ideig való biztosítása! Ez nem azt jelenti, hogy az ilyen módon felépített fog restaurátum sosem fog letörni vagy belőle egy darab leválni! Ez azért van így, mert a biomimetikus fog kezelési technika is ragasztót használ! A ragasztó egy idő után már nem tudja a felépítést ugyanolyan erővel rögzíteni a foghoz, mint ahogy azt a tömés elkészültekor tette. Ez azt jelenti, hogy idővel ezeket a restaurátumokat is cserélni kell, de nagyon nem mindegy, hogy ezeket lehet is cserélni, hiszen a fog a tömés alatt vagy mellett nincsen el repedve. Mi, fogorvosok, a hagyományos tömések esetén, sokszor tapasztaljuk nagy fogtömés, régi nagy amalgámtömések mellett, hogy a csücsök mélyen bereped a csont felszín alá, illetve, a fog a tengelyén belül reped mélyen a gyökerek felé. Az ilyen fogakat nem lehet újból töméssel, betéttel ellátni, hanem sajnos ezeket ki kell húzni! A biomimetikus felépítési technikának tehát az elsődleges lényege az, hogy megóvjuk a fogat repedésektől és hogyha hosszútávon szükség van rá, akkor a felsőrészt újra cserélni tudjuk.

A biomimetikus fogtömés pont ugyanúgy fogászati helyi érzéstelenítésben történik, mint a hagyományos technikával készülő fogtömés. Ez azt jelenti, hogy annál semmivel sem fáj jobban. Mivel a mai érzéstelenítő oldatok és technikák segítségével lényegében nem kell tartani fájdalomtól a fogászati kezelések közben, így a biomimetikus fogtömés vagy fogfelépítés során sem tapasztalnak a páciensek fájdalmat. A különbség a hagyományos fogtöméshez képest inkább a kezelés hossza. A biomimetikus fogtömés vagy fogfelépítés lényegesen hosszabb időt vesz igénybe, mint a hagyományos fogtömés. Körülbelül egy másfél néha két óra egy ilyen fogfelépítés, és van, hogy nem elegendő egy, hanem két ülésre van szükség a fogászati székben. Hosszú távon azonban a befektetett idő megtérül, hiszen a fog akár egy életen át a szájban maradhat.

Az amalgám töméseknél tapasztalatunk szerint gyakrabban láthatóak repedések. Ezek egy ideig még nem okoznak problémát, hosszú távon azonban, egyre mélyebbre és mélyebbre futnak a fog szöveti szerkezetében. Amióta a fogászatban nagyítót használ a fogorvosok egyre nagyobb része, jobban felismerhetőek a repedések. Valójában, nagyon gyakori a nagy amalgámtömések melletti csücskök letörése! Leggyakrabban felső fogak arc felőli (buccális) és az alsó fogak nyelv felőli csücskei repednek és törnek így le. Ezért valóban javasolt régi amalgámtömések cserélje biomimetikus töméssel, még abban az esetben, is ha a fog csücskei még megvannak. Sőt, ez a legjobb lehetőség ezeknek a csücsköknek a megőrzésére!

Biomimetikus fogtömés - befektetés a jövőbe!

Rengeteg csalódástól, repedéstől, fogtöréstől, sőt fogelvesztéstől óvhatja meg saját magát, ha a foga felépítésekor biomimetikus fogtömést vagy fogbetétet választ!

Természet ihlette

A biomimetikus fogfelépítés lényege, hogy nem csak a fog színét, de szerkezeti tulajdonságait is természethűen állítsa helyre a fogorvos. Cél a fogak megtartása egy életen át! Ez a hagyományos töméstechnikával sokkal ritkábban lehetséges!

Számít a méret!

Közepes, vagy annál nagyobb fogszuvasodásoknál a fog eredeti szöveti szerkezete kifejezetten sérült. A tartós helyreállításhoz rugalmas belső (dentin utánzása) és kemény külső (zománc utánzása) szükséges. Egy egyszerű fogtöméssel a biomimetikus helyreállítás nem lehetséges!

Gyökértömés után

A gyökérkezelt fogak szöveti szerkezete a leginkább sérült. Nem csak a fog koronai részének jó része hiányzik, de a fog repedés szempontjából leginkább fontos centrális terület nagy része is hiányzik. A belső, központi rész rugalmas felépítésével, és az összes csücsök beborításával őrizhetjük meg legjobban a fogakat.

Őrizze meg a fogait egy életen át! Kérje a természtes fog struktúráját utánzó, legmodernebb fogászati helyreállítást!

Kemény külső héj

A fogkorona legkeményebb szövete a fogzománc. Szinte teljes egészében rugalmatlan ásványi anyagokból felépülő szövet. Feladata az éles, kemény “harc” az étellel. A harapás, darabolás, őrlés. Ehhez elengedhetetlen, hogy masszív, rugalmatlan és kőkemény legyen, különben őt darálná fel az étel és nem fordítva. A természet tökéletesen érti a dolgát. Ha utánozni szeretnénk, a fogzománcot kőkemény kompozitból, vagy porcelánból állítjuk helyre.

Rugalmas belső struktúra

A fogkorona szerkezete nem egységes. A külső, kőkemény zománcréteg alatt ott egy egészen más strukturájú szövet, a rugalmas és puhább dentin. A dentin maga, három különböző rugalmassági réteggel bír. Feladata a zománc által közvetített erőket elnyelni, és azokat az alsóbb fogstruktúrára rugalmasan közvetíteni. Mint tudjuk, a természet tökéletes. Ha utánozni szeretnénk, a dentint rugalmas, üvegszálas kompozitből építjük fel.

Természethű ragasztás

A fog egyes stukturáit nem elég természethűen pótolni, a rétegeket össze is kell kötni a szuvasodás után megmaradt természetes foganyaggal. A zománchoz könnyű ragasztani, ezt a hagyományos tömés technika is jól ismeri. A dentinhez azonban nehéz ragasztani. A biomimetikus anyagok és ragasztási technika figyelembe veszi a strukturák különbségeit is, így hatékonyabban lép fel a másodlagos szuvasodással és a fogtöréssel szemben.
Nagy fogszuvasodás kezelése biomimetikusan

A fogkorona nem egységes szövet. A hagyományos töméstechnika a fogszuvasodás miatt elveszett szövethiányt egy egységes anyaggal, a kompozittal pótolja. Nem tesz tehát különbséget a különböző fogstruktúrák helyreállítása között. Ez a technika a kisebb, esetleg közepes méretű fogszuvasodások helyreállításánál nem okoz gondot, a probléma nagyobb méreteknél kezdődik. A nagymértékű fogszuvasodás elpusztítja a zománc és a dentin nagy részét. Amennyiben a fogkorona hiányát nagy volumenben egyfajta anyaggal pótoljuk, nem teszünk különbséget a fog felső (biodom) és alsó (biorim) funkciói között. Ennek következtében a fogtömés mellett a fogcsücsök könnyen letörik, illetve a fogínyhez közeli résznél az egységes fogtömés könnyen leválhat, így másodlagos szuvasodás alakulhat ki. A nagy fogszuvasodások helyreállításának külön kell kezelni a fognyaki, illetve a fog mély magját, amit rugalmas an kell helyreállítani. Ugyanígy külön kell kezelni a felső, rugalmatlan részt, amelyet kemény, rugalmatlan anyaggal kell helyreállítani.

Kis és közepes fogszuvasodások kezelések
Kis és közepes fogszuvasodások kezelésekor a dentin struktúra nem károsodik olyan mértékben, így a külön helyreállítására sem kell feltétlenül különös módszereket szánni, azaz lehet egy anyagból is felépíteni a tömést (nem biomimetikusan). Azért a hagyományos technikához képest a kis és közepes fogszuvasodások ellátásának is eltérő a módszere! Míg a hagyományos technikánál a fogba a szuvasodás méretének megfelelően kis kazettát fúrt a fogorvos, a modern töméstechnika már óraüveg szerű kavitásfúrást ír elő. Ezzel a kialakítással sokkal kevesebb foganyag veszik el a fúrás során, illetve a fog természetes strukturája kevésbé sérül. A pici, foganyagot kímélő fúrás helyreállítása azonban nehezebb, mint a hagyományos szögletes fúrásé. Nagyobb precizitást és eltérő, biomimetikus alapokon nyugvó fogtömés technikát igényel.
Porcelán fogbetét – biomimetikus megközelítéssel
A természetes fogzománchoz leginkább a porcelán hasonlít. Nem meglepő hát, hogy évtizedek óta ezt alkalmazzuk a nagymértékben károsodott kis és nagyőrlő fogak helyreállítására. Igen ám! De a porcelán csak a kemény és rugalmatlan fogzománc helyreállítására alkalmas, míg a puhább dentin pótlására nem! A hagyományos porcelán fogbetét készítés során azonban a különböző strukturák nincsenek figyelembe véve, a teljes restauráció a zománcnál is valamennyire keményebb porcelánból kerül helyreállításra. Ezzel a felső rész (biodom) ugyan szépen helyreállításra kerül, de az alsó, rugalmas réteg (biorim) nem. A biomimetikeus megközelítés azonban nem csak a fog esztétikájának, hanem a fog természetes strukturájának helyreállítására törekszik. A biomimetikus fogbetét készítés során az alsó (biorim) réteg rugalmas, üvegszálas anyaggal kerül felépítésre, az ehhez szükséges speciális ragasztási technikával. Majd a felső (biodom) rész kerül kialakításra porcelánból. Az ilyen módon történő helyreállítás rövid távú előnye, hogy a betét beragasztása után nincs kellemetlen feszítő fájdalom, hosszú távú hatása pedig, hogy elkerülhető a csücsök törés.
Előzzük meg a fogrepedést!
A legtöbb fogrepedés hátterében a szuvasodás miatt meggyengült fogszövetet érő rágóerő áll. Azt gondolnánk, ha egy szuvas üreg be van tömve, annak ugyanúgy ellen kell álnia a rágóerőnek, mint a természetes fognak. Ez azonban koránt sincs így, amennyiben az adott fogat nem biomimetikusan építettük fel, hanem csak hagyományos tömést kapott. Ha az alsó rugalmas réteg, a biorim, nincs megfelelő fogászati anyagokból – üvegszálas kompozit anyag – felépítve, úgy a zománcon keresztül érkező rágóerő csillapítatlanul kerül a fogszövet alsóbb rétegeire, és idővel a fog csücske lerepedhet a fogról. Gyakran tapasztaljuk, hogy a repedés mellett a fogtömés ugyanúgy benne van a fogban, csak épp a csücsök repedt le a fogról, a tömés mellől. Ha a repedés a csont szintje alá kerül, sokszor a fog menthetetlen! A bajt jobb megelőzni! Vagy biomimetikus töméssel, vagy még komolyabb szuvasodás esetén, a csücsköked is védő betéttel (onlay) érdemes ellátni a fogat!
Biomimetikus koncepcióval a fog lényegesen tartósabban és biztonságosabban állítható helyre. A természetes fog több különböző rugalmasságú rétegből áll. A biomimetikával a fog eredeti, természetes strukturáját másoljuk. Ehhez a legmodernebb kutatási eredményeknek köszönhető, speciális tömőanyagokat, mint például rugalmas üvegszálas kompozitokat alkalmazunk. Ezeket az anyagokat a hagyományos töméstechnika nem ismeri, így nem képes helyreállítani a fog különböző rugalmasságú rétegeit. Hagyományos esetben tehát gyakoribb a másodlagos szuvasodás vagy a fogtörés. Dr. Pattogató Rita

Dr. Pattogató Rita

Biomimetikus fogtömés technika alkalmazása 2021-óta

Mennyibe kerül a biomimetikus fogfelépítés?

A biomimetikus fogfelépítés prémium fogászati ellátás, az ellátás ára a szükséges kezelésektől függ. Minden esetben egyedi árképzés történik.

Fogászati állapotfelmérés csomag

11 800 Ft
Szájvizsgálat

Panorámaröntgen

Kezelési terv

Árajánlat

A fogak szerkezete nem egységes, így a helyreállítás során is törekednünk kell utánozni a természet alkotta rendszert! A biomimetikus fogfelépítés az a fogászati technológia, mellyel ma a leginkább természethű módon állítható vissza a fog eredeti struktúrája és szépsége!

Nálunk nincs futószalag! Ezt a rendelőt egy fogorvos házaspár vezeti.

Mivel a tulajdonosok maguk is fogorvosok, a hivatástudat és a fogászat szeretete a vállalkozás központi motorja. A Budapest Dental Fogászaton mi nap, mint nap azért dolgozunk, hogy Ön megszeresse, élvezze mosolyát és egy életen át egészségben megőrizhesse fogait!
Tartsa meg egészségben a fogait egy életen át!