1137 Budapest, Szent István körút 10. 3. em 8.

CAD-CAM technológia

Egy esztétikus fogpótlás elkészítésekor az esztétikai fogászati követelmények mellett természetes igény mind a fogorvos, mind a páciens részéről, hogy hosszú távon, biztosan jól funkcionáló esztétikai kezelések  szülessenek. A lézeres letapogatás, számítógép vezérelte kifaragás mára rutineljárássá vált a fogtechnikai laborokban, segítségükkel a nanométeres pontosság tartományaiba szárnyalhatunk.

Mi a CAD-CAM szócska valódi jelentése?

A CAD/CAM technológia egy rövidítés, magyarul így fordíthatnánk:
CAD – Computer Segítségével Tervezett / CAM – Computer Segítségével Elkészített. Hagyományos módon egy korona, vagy híd váza először viaszból készült el, majd a kiégetett viasz helyére folyatott forró fém szilárdult meg a kívánt formává. Mesterkezű fogtechnikusok kezében ez a technika is sikeres fogpótlásokat kreált, a modern kori fogtechnika azonban ennél jóval tovább lépett.

CAD-CAM fogtechnikai eljárással készített esztétikus korona készítés lépései

  • A fogorvos a rendelőben lenyomatot vesz a vállasan előkészített fogcsonkról
  • A laboratóriumban a lenyomatról pontos gipszminta készül
  • A mintát a technikus egy speciális scannerbe helyezi, mely annak minden egyes pontját lézer letapogató segítségével képponttá alakítja, és az így kapott digitális információt a számítógépbe viszi
  • A fogtechnikus a számítógépen grafikusan megjeleníti a készülő fogpótlás vázát, kialakítja nagyságát, formáját stb. – ezzel kialakul a kívánt fogpótlás vázának számítógépes képe
  • A digitális képet betáplálják egy másik számítógépbe, melyhez egy speciális faragó eszköz, avagy frézgép van csatlakoztatva.
  • A frézgép a digitális képet az odahelyezett anyagból (cirkónium vagy fémtömb) nanométeres pontossággal kifaragja.
  • A vázra a technikus rétegenként felépíti a leplező kerámiát, színezi, alakítja a fogorvos és a páciens igényei szerint
  • A tökéletesen esztétikus és élethű fogpótlást az orvos a lecsiszolt fogcsonkra ragasztja

A CAD-CAM módszerrel készített fogpótlás előnye

A CAD/CAM fogászati technológia révén, eddig elérhetetlen pontosságú fogpótlás készül, mely a hagyományosnál sokkal pontosabb illeszkedést garantál. A megfelelő higiéniai szabályok betartása mellett a fogpótlás másodlagos szuvasodásának esélye minimális. Ez azt jelenti, hogy a CAD/CAM technológiával készített fogpótlások, koronák tartósabbak, hosszabb ideig maradhatnak a szájban.