1137 Budapest, Szent István körút 10. 3. em 8.

Csiszolás nélkül esetbemutatás 1

Csiszolás nélkül

Tartalomjegyzék

Ön vajon hasonló cipőben jár?

Az alábbi oldalon egy jobb alsó hatos fog hiányának esztétikus pótlását mutatjuk be. Ha hasonló cipőben jár, mint bemutatott Páciensünk, megítélheti, vajon az Ön esetében alkalmazható-e, kielégítő esztétikai eredményt nyújtó kezelés lenne-e a csiszolás nélküli fogpótlások Önnek. Biztos információt elsősorban a személyes találkozás hozhat , előtte azonban, az alábbi esztétikai fogászati esetbemutatás kapcsán, szívesen elkalauzoljuk Önt a fogorvosi szék mellé.

Hatos fogak elvesztése – már gyermekkorban gyakori

Harmincas éveiben járó fiatal páciensünk sajnos már gyermekkorában elvesztette a jobb alsó hatos fogát. A foghúzás óta eltelt 16 évben a foghiányt határoló fogaknak rengeteg idejük és helyük volt a mozgásra, amit a fogak „ki is használtak”, mind a jobb alsó hetes, mind a jobb alsó ötös fog elvándoroltak a hatos foghiány felé. A foghiány felé dőlő fogakra a párhuzamostól eltérő irányú erőhatás jut a rágás során, így ez a szituáció nem csak esztétikai probléma, hosszú távon a hiányt határoló fogak elvesztésének esélye ilyen szituációban nagyobb, ezért ennek megelőzését is szem előtt kell tartani.

Diagnózis

A Páciens, foghiányának megoldása érdekében fogbeültetés igényével érkezett a rendelőbe. A fogászati állapotfelmérés során kiderült, egy normál teherbírást viselő fog implantátum behelyezéséhez, biztonsággal optimálisan 6 mm-re van szükség a foghiányt határoló fogak között. A jelen helyzetben azonban, a fogak dőlése, vándorlása miatt, ennyi hely már nem áll rendelkezésre. Ilyen szituációban a fogbeültetés előtt fogszabályozó kezelésre van szükség, melynek segítségével megpróbálják az elvándorolt, megdőlt fogakat eredeti helyükre visszapozícionálni. Felnőtt korban, ez egy küzdelmes beavatkozás, minimum egy évet vesz igénybe. Amennyiben a megfelelő mennyiségű hely már rendelkezésre áll, következhet a fogimplantátum behelyezés, itt optimális esetben további fél évvel számolhatunk.

Fogimplantáció helyett csiszolás nélküli fogpótlás

A hallottak alapján, a páciens elvetette a fogbeültetés gondolatát, sokkal gyorsabb és olcsóbb megoldás iránt érdeklődött. A fogbeültetés eredetileg azért érdekelte, mert nem akart koronákat kapni meglevő fogaira, és úgy hallotta, csak a fogbeültetés segítségével kerülhető el a koronakészítés. A kezelési tervben a fentiek megbeszélése után a csiszolás nélküli fogpótlás ajánlata került. Ez a fogpótlás a legkedvezőbb árkategóriában érhető el és nem szükséges ép foganyagot elcsiszolni, mivel a foghiány előtti és mögötti fogakban hatalmas tömések vannak.

A csiszolás nélküli fogpótlás előnyei

A régi tömések kifúrása után a fogpótlás a tömés helyén keletkező kazettákba biztonsággal beragasztható, újabb ép foganyag eltávolítására lényegében nincs szükség. Mindemellett előnyként könyvelhető el, hogy a csiszolás nélküli fogpótlás egy hét alatt elkészül, szemben a több éves procedúrával, melyet a fogszabályozás és fogbeültetés jelentett volna. Ára jóval kedvezőbb, mint a fogbeültetéses variációé lett volna.

A csiszolás nélküli fogpótlás hátránya

A csiszolás nélküli fogpótlás egyetlen hátránya, hogy a fog implantátum, és a hagyományos, koronákkal elhorgonyzott híd fogpótlás életidejéhez képest rövidebb életidővel számolhatunk. Ennek oka, hogy az ép foganyag megőrzése miatt kedvezőtlenebb statikai helyzetet kapunk. Ezért a csiszolás nélküli fogpótlás cseréjére gyakrabban lehet szükség, könnyebben kimozdulhat, esetleg eltörhet az erős rágóerő hatására. Rendelőnkben ennek a fogpótlásnak a garanciája 2 év.

A fogpótlás nem csak esztétikai igényt elégít ki, de a megelőzésben is fontos

A fogpótlás segítségével, a rágóerő, mely eddig a hetes és ötös fogakat kedvezőtlen irányból terhelte, kedvezőbb irányúvá válik. A fogpótlással az eredeti kontaktpont rendszer visszaállítható, mely kifejezetten lényeges a rágóerő szempontjából. Rágáskor a fogak közti kontaktpont rendszer teszi lehetővé a terhelés egyenletes elosztását. Kontaktpontok hiányában a terhelés csak egy-egy fogra hárul, mint páciensünk esetében az elvándorolt hetesre. A probléma, mely eredetileg csak esztétikainak tűnt, hosszú távon a hetes fog túlterheléséhez, később a fog meglazulásához vezethet.

Send this to a friend