Gyökérkezelés elkerülése – Vital Pulpa Terápia

Egyre érzékenyebb a fogad hidegre? Néha-néha belesajdul, aztán elmúlik? A hideg fagyitól egy ideje tartózkodsz? Érzed, hogy baj van, de nem tudod merre lépj?

Jó helyen jársz! Ez a cikk a sérült fogak megmentése címet kapta, hogy tájékozódj, tudatosabb légy, és a fogorvosválasztás a javadra váljon. Ha csak a lényeg érdekel, akár már be is jelentkeznél, hogy ha pici esély is van rá, de megmentsük a fogadat, kattints ide: Biodentine kezelés – fogmegtartás. Ha azonban érdekelnek a mélyebb részletek a fog megmentése kapcsán, akkor olvass tovább! A cikket gyakorló fogorvosként írom, így szinte minden nap látok el mélyen szuvas fogakat. Tehát ez nem marketingszöveg.

Miért nem mindegy, hogy milyen fogászatra megyek a fog megmentése kapcsán?

Ahogy nincs két egyformán ügyes fodrász, vagy egyformán tájékozott jogász, így nem egyforma a fogorvosok tudása és főleg felszereltsége sem. Főleg azokon a kutatási területeken jellemző ez, amelyek a tudomány oldaláról frissen érkeznek be a gyakorló fogorvosok köreibe. Egy ideig bizony jelentős különbségek lehetnek a tájékozottságban adott fogászatok között.
Amíg egy adott kezelési protokoll mindennapi szakmai nívóvá válik, sok idő telik el.

Súlyosan sérült fog megmentése

Másrészt, egy-egy új technika általában hozzákötődik valamilyen új technológiai fejlődéshez. A fog megmentése esetén ilyenek például a nagyításban végzett fogorvosi kezelések és a pulpa (fog belsejének ideg és érszövete) regenerációjára kiválóan ható MTA (Mineral Trioxid Aggregate) anyag megjelenése a fogászati piacon.

A fog gyökérkezeléstől történő megmentése egyáltalán nem újkeletű, hiszen direkt vagy indirekt pulpasapkázás néven már régóta ismerik a fogorvosok. Ami viszont más, az elmúlt években a dentinen és a pulpán végzett kutatási eredmények, az operációs mikroszkóp és az MTA anyag megjelenése. Ez a 3 alappillér határozza meg a Vital Pulpa Terápia, vagy Vital Pulpa Stratégia nevű koncepciót, melynek segítségével lényegesen nagyobb számban válnak sikeressé a fog megmentése érdekében végzett fogorvosi kezelések.

Legújabb kutatási eredmények a szuvas dentin eltávolításának kérdésében

Néhány évvel ezelőtt egy fogorvosi egyetemen tanuló diák azt tanulta, hogy minden szuvas dentinszövetet el kell távolítani az utolsó cseppig, még abban az esetben is, ha ez azzal jár, hogy az élő fog pulpaszövetét így megnyitjuk a fúróval. Mélyen szuvas fog esetén nem volt alternatíva, a pulpasapkázáshoz ajánlott anyagok vagy működtek vagy nem. A pulpa megnyílása azonban a legtöbb esetben már visszafordíthatatlan fogbél elhaláshoz vezetett, melyet gyökérkezeléssel kellett kezelni.

Ezzel szemben, a legutóbbi évek kutatásai egy egészen eltérő koncepciót adnak a fogorvosok kezébe, ez pedig a Vital Pulpa Stratégia. Mit jelent ez a gyakorlatban? A kutatások következményeképp, a hagyományosan szuvas/nem szuvas dentinszövet helyett, ma már több különböző minőségű dentinszövetet különíthetünk el. No, nem szövettanilag, hiszen erre a klinikumban dolgozó fogorvos nem képes, de mégis, a szuvas dentin felpuhultságának függvényében megkülönböztethetünk puha (soft), keményebb (firm) és karcolhatóan kemény (hard) dentin szöveteket.

Miért fontos, hogy a különböző keménységű dentinszöveteket elkülönítsük? Azért, mert a kutatások bebizonyították, hogy ezen szövetek fertőzöttsége igen eltérő, a puhától a kemény felé haladva egyre kevésbé fertőzött szövettel állunk szemben. Kiderült, hogy a középkemény (firm) dentin, megfelelő kezelési protokoll mellett a fogüregben hagyható, ennél az átfertőzöttségnél a pulpa, az alkalmazott MTA, vagy Biodentine anyag segítségével már képes a regenerációra. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a firm dentin eltávolítása a pulpaszövet megsértésével járna, sokkal jobban jár a fog, ha a firm dentin a helyén marad, és MTA-t használunk. Tapasztalataim szerint az így kezelt fogak 99%a vitalis, azaz életben marad.

Súlyosan sérült fog megmentése

Sőt, a legújabb kutatások szerint a még súlyosabban szuvas fogak esetén, amikor a soft dentin, tehát a masszívan fertőzött dentin éri el a pulpakamrát, lehetőség van kétlépéses szuvasodás eltávolítási terápiára. Ez azt jelenti, hogy a pulpaszövet épségét mindenképpen megőrizzük, még abban az esetben is, ha a pulpális falunk masszívan szuvas dentint kell is otthagyjunk. A cél, hogy a pulpális falon kívül minden négyzetmillimétert igen alaposan megtisztítsunk. Ebben az esetben is igyekszünk tehát a pulpa érintését elkerülni a fúróval, ugyanúgy MTA kerül alkalmazásra. Majd néhány hónappal később, egy második ülésben a fogat újra fel lehet tárni, és ekkor már a gyógyult pulpaszövet felett, a közben valamelyest keményebb szuvas dentin eltávolítása után történhet meg a végleges fogfelépítés.
A mélyen szuvas fog megmentése tehát ebben az esetben kétlépcsős folyamat, de a végeredmény nagyszerű: élő fog, és a többüléses gyökérkezelési folyamat elkerülése.

A mélyen szuvas fog megmentése során hogyan különíthetjük el a különböző minőségű dentinszöveteket?

A különböző minőségű és fertőzöttségű dentinszövetek elkülönítése szabad szemmel nem, vagy csak kisebb sikeraránnyal lehetséges. Minimálisan Loupe nagyítás (2,5-6 szoros nagyítás), optimálisan mikroszkópos nagyítás, 12 szerese vagy annál is több szükséges. A mélyen szuvas fog megmentése a gyökérkezeléstől tehát csak olyan fogászati rendelőben lehetséges, ahol nem csak tájékozottak a fogorvosok a Vital Pulpa Stratégia metódusáról, de alkalmaznak is a munkájuk során valamilyen nagyítási technikát.

Milyen egyéb fogászati technológiai háttér szükséges, ha a mélyen szuvas fogat szeretnénk megmenteni a gyökérkezeléstől? Miért szükséges a kofferdam izolálás a fog megmentése során?

A nagyításban végzett munka elsősorban kofferdam izolálásban lehetséges. Ennek két oka van. A kofferdam izolálásban csak a kezelt fog látszik, a száj és a többi fog minden egyéb területét egy kék vagy zöld gumilepedő takarja. Ez egyrészről segít a látásban és a precíz munkában, máásrészről, a Vital Pulpa Terápia megvalósítási protokolljának része a magas koncentráltságú fertőtlenítő anyag használata a szuvas dentinszövet eltávolítása során. Ezt csak abban az esetben alkalmazhatja a fogorvos, ha a fogat előtte kofferdam izolálással elkülönítette és a nyálkahártya tökéletes védelemben van a fertőtlenítőszerek maró hatása elől.

Mikor tekintjük sikeresnek a mélyen szuvas fog kezelését?

A Vital Pulpa Terápia után a fog mélyébe MTA kerül, a fog felszíni hiányosságait pedig egy hosszú távon tartós – de még nem végleges tömés egészíti ki. A kezelés után néhány hónap várakozási időre van szükség, amíg a fogbél regenerálódik.
Én azt szoktam mondani a pácienseknek, hogy ilyenkor úgy bánjon a fogával, mint egy intenzív osztályon fekvő nagy beteggel. Vigyázzon rá, ne provokálja túl meleg vagy túl hideg ingerekkel. Ha a kezelés utáni napokban van is enyhe fájdalom, az érzékenység egyre múlni fog, majd megszűnik. Kb. 3 hónap után a kontrollvizsgálaton ellenőrizzük, hogy a fog mutat-e vitális funkciókat. Ha igen, megtörténik a fog végleges ellátása, legtöbb esetben fogbetét felépítéssel.

Mikor nem sikeres a Vital Pulpa Terápia?

Az elmúlt másfél évben több mint 100 súlyosan destruált, mélyen szuvas fog Vital Pulpa Terápiáját végeztem el. Ezek közül a legelsők között kezelt fogak egyikénél kellett egy héttel később gyökérkezelést indítani komoly fájdalom kialakulása miatt. Az összes többi így kezelt fog egyelőre sikeres, élő fog maradt! Ezek közül, most már körülbelül 70 fog esetében több, mint egy éves kontrollon is túl vagyunk, és ezek a fogak életben vannak.
Elmondható tehát, hogy a Vital Pulpa Terápia – természetesen megfelelő javallat és protokoll mellett majdnem 100%ban sikeresnek mondható. A megfelelő protokollról fent írtam, de mi a megfelelő javallat?

Mi a megfelelő javallat Vital Pulpa Terápiára?

Azoknál a mélyen szuvas fogaknál, ahol a röntgenen látjuk a nagymértékű szuvasodás mértékét, ami megközelíti a fogbelet, de a fog még nem állandóan fáj, a legfőbb tünet a néha-néha kellemetlen érzékenység hidegre vagy édesre – ezek a fogak még élnek, még küzdenek. Ezek a fogak tehát alkalmasak arra, hogy megfelelő fogorvosi rásegítéssel életben maradjanak.
Ehhez az kell, hogy a páciens időben, a fájdalmak, érzékenységek megjelenésekor már jöjjön el a rendelőbe és ne húzza halassza a dolgot sokáig! Maximum egy-két hét időhúzás férhet bele. A tapasztalatok szerint, amennyiben a mélyen szuvas fognak nem érkezik meg a tünetek jelentkezése utáni egy-két héten belül a megfelelő fogorvosi segítség, a folyamat visszafordíthatatlan, fogbélgyulladásba torkollik, ahol már nem kerülhető el a gyökérkezelés.

Mi a helyzet, ha mégsem sikerül a Vital Pulpa terápia, vagy nem sikerült időben ellátni a mélyen szuvas fogat?

Amennyiben a szuvasodás következtében kialakuló pulpaszöveti átfertőzöttség és szöveti gyulladás egy határt elér – sajnos ez a határ nincs túl magasan – abban az esetben a folyamat már visszafordíthatatlan. A visszafordíthatatlan fogbélgyulladás jellemzője a spontán is megjelenő elnyúló, kemény fogfájdalom, mely már nem engedi aludni az embert, illetve fájdalomcsillapítók hatására sem nyugszik. Az ilyen fogak már nem menthetőek meg Vital Pulpa Terápiával, ilyenkor nem kerülhető el a gyökérkezelés.
Ha egy mód van rá, érdemes ebben az esetben mikroszkópos gyökérkezelési módszert” választani, hogy a fog, ha gyökérkezelt módon is, de mégis sikeresen, legalább saját implantátumként még hosszú évekig a szájban maradhasson.

Hogyan van felkészülve a Budapest dental Fogászat a Vital Pulpa Stratégiára?

A Budapest Dental Fogászaton Budapesten az elsők között alkalmazzuk a Vital Pulpa Stratégiát, amely rendelőnkben 2020-ban került bevezetésre. Az állapotfelmérés során a fogorvos megvizsgálja a fogat, röntgent készít és a klinikai jelek alapján dönt a Vital Pulpa kezelés lehetőségéről. Amennyiben ennek van esélye, egy következő – néhány napon belüli – alkalom során megtörténik a kezelés, nagyításban, kofferdam izolálásban. Három hónap múlva a kontroll során ellenőrizzük a fog életképességét, majd végleges betéttel látjuk el.

Várunk Téged is, amennyiben szeretnéd megmenteni, életben tartani a fogadat, segítünk!

Szeretne többet tudni fogai egészségéről?

Iratkozzon fel a Budapest Dental hírlevelére, hogy elsőkézből értesülhessen fogászati magazinunk új cikkeiről!

Témáink

Éppen olvassák...

Minden a korona készítéséről

Legyen büszke a mosolyára

Örömmel menni a rendelőbe

“Az első fogorvosi rendelő ahová félelem nélkül megyek!”