1137 Budapest, Szent István körút 10. 3. em 8.

Gyökérkezelés elkerülése – Vital Pulpa Terápia

Tartalomjegyzék

Gyökérkezelés elkerülése? Van rá módszer!

A Vital Pulpa Terápia módszertana segít a kritikus állapotú fogak megmentésében. Érdekli hogyan? Tartson velem, ha

 • Hirtelen, villámszerűen belesajdul, aztán elmúlik…
 • A hideg mintha provokálná, bár néha már magától is…
 • Kellemetlen szaga van, furcsa íze, nem jó ráharapni…
 • Letört, kiesett egy régebbi tömésdarab…
 • Tud róla, hogy lépnie kell, és a leginkább fogmentő megoldást szeretné

Ez a cikk a sérült fogak megmentése címet is kaphatná, a kritikus állapotban levő, fájós fogak megmentésének lehetőségeiről szól. A gyökérkezelés elkerülése nehéz állapotú fogak esetén is lehetséges.

Ha csak a lényeg érdekeli, és nincs kedve elolvasni a bővebb részleteket, kattintson ide: Biodentine kezelés – fogmegtartás.

Ha azonban érdekelik a részletek, jól teszi, ha tovább olvas, érdemes megtudni, hogy is működik a terápia. A cikket gyakorló fogorvosként írom, szinte minden nap látok el mélyen szuvas, pengeélen táncoló fogakat. Számos esetben sikerül a gyulladást a fogbélben visszafordítani, így a páciensem és a saját örömömre is elkerülhetjük a gyökérkezelést!

Nézze meg az Európai Endodonciai Társaság edukatív, összefoglaló videoja a témában!

Hogyan ismerje fel, hogy erre a kezelésre van szükség?

Nézzük, melyek azok a tünetek, ahol Ön vagy fogorvosa felismerheti, hogy van e lehetőség a Vital Pulpa kezelésre:

 • mélyen szuvas fogaknál fájdalom nélkül, vagy időnként jelentkező fájdalommal
 • régebben tömött fogaknál, ha a tömés kiesik, vagy megmozdul fájdalom nélkül, vagy időnként jelentkező fájdalommal
 • ahol a röntgenen látjuk a szuvasodás mély kiterjedését, ami megközelíti a fogbelet
 • nincs hosszan, állandóan fennálló fogfájás
 • nincs éjszakai fogfájás
 • jellemzően nincs még fogfájás, hirtelen érzékenység előfordul
 • a fog élő, tehát élő pulpaszövettel rendelkezik

Ezek a fogak tehát alkalmasak arra, hogy amennyiben a mély szuvasodás miatt szükséges a kezelés, megfelelő fogorvosi rásegítéssel életben maradjanak, azaz megtörténjen a gyökérkezelés elkerülése!

Ehhez az kell, hogy a páciens időben, a fájdalmak, érzékenységek megjelenésekor már jöjjön el a rendelőbe és ne húzza halassza a dolgot sokáig!

Rendkívül fontos, hogy panasz nélkül is vegyen részt az éves felülvizsgálaton,. ahol a régebben tömött fogak is röntgenezhetőek, vizsgálhatóak.

A tapasztalatok szerint, amennyiben a mélyen szuvas fognak nem érkezik meg a tünetek jelentkezése utáni egy-két héten belül a megfelelő fogorvosi segítség, a folyamat visszafordíthatatlan, fogbélgyulladásba torkollik, ahol már a gyökérkezelés elkerülése nem lehetséges!

Hova forduljon a gyökérkezelés elkerülése kapcsán?

Ahogy nincs két egyformán ügyes fodrász, vagy egyformán tájékozott jogász, így nem egyforma a fogorvosok tudása és főleg felszereltsége sem. Főleg azokon a kutatási területeken jellemző ez, amelyek a tudomány oldaláról frissen érkeznek be a gyakorló fogorvosok köreibe. Egy ideig bizony jelentős különbségek lehetnek a tájékozottságban adott fogászatok között. Amíg egy adott kezelési protokoll mindennapi szakmai nívóvá válik, sok idő telik el.

Ezért, sajnos egyelőre nem érhető el minden fogászaton ez a kezelési lehetőség! Csak azokon a fogászatokon, ahol:

 • képben vannak a legújabb kutatási eredményekkel és módszertannal
 • képesek  a gyakorlatban is alkalmzani a kutatási eredményeket
 • alkalmaznak nagyítást a fogászati kezelésekhez (mikroszkóp, vagy loupe nagyítás)
 • alkalmazzák azokat a speciális, új fogászati anyagokat, melyek a gyökérkezelés elkerülésére alkalmasak

A Budapest Dental fogászaton mind a tudás, mind a technológiai háttér rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy a kritikus állapotú fogak kezelését a lehető legjobb sikerrel elvégezhessük. Ha szeretné a kezelést, jelentkezzen be bátran, segítünk!

Gyökérkezelés elkerülése előtti állapot

Egy-egy új technika általában hozzákötődik valamilyen új technológiai fejlődéshez. A gyökérkezelés elkerülése esetén ilyenek például a nagyításban végzett fogorvosi kezelések és a pulpa (fog belsejének ideg és érszövete) regenerációjára kiválóan ható MTA (Mineral Trioxid Aggregate) anyag megjelenése a fogászati piacon.

Tévedés ne essék! A gyökérkezelés elkerülése kapcsán végzett tudományos kutatások egyáltalán nem újkeletűek. Direkt vagy indirekt pulpasapkázás néven már régóta ismerik ezt a területet a fogorvosok és alkalmazzák is ennek módszereit! Lehet tehát hagyományos módszereket alkalmazó fogászaton is próbálkozni, de nagyítás nélkül, a régi anyagokkal, a régi felfogással és elavult tudással a dentin eltávolításának mikéntjéről, bizony nem lesz olyan arányú a siker!

Az elmúlt években tehát, a dentinen és a pulpán végzett kutatási eredmények, az operációs mikroszkóp és az MTA anyag megjelenése teljesen átstrukturálta a gyökérkezelés elkerülése lehetőség rendszerét!

Lényegében 3 alappillér határozza meg a Vital Pulpa Terápia, vagy Vital Pulpa Stratégia nevű koncepciót, melynek segítségével lényegesen nagyobb számban válnak sikeressé a fog megmentése érdekében végzett fogorvosi kezelések. Lássuk tehát először a biológiai alapú terápia tudományos hátterét és bizonyítékait!

Legújabb kutatási eredmények, biológiai alapú terápia

Néhány évvel ezelőtt egy fogorvosi egyetemen tanuló diák azt tanulta, hogy minden szuvas dentinszövetet el kell távolítani az utolsó cseppig, még abban az esetben is, ha ez azzal jár, hogy az élő fog pulpaszövetét így megnyitjuk a fúróval. Mélyen szuvas fog esetén nem volt alternatíva, a pulpasapkázáshoz ajánlott anyagok vagy működtek vagy nem. A pulpa megnyílása azonban a legtöbb esetben már visszafordíthatatlan fogbél elhaláshoz vezetett, melyet gyökérkezeléssel kellett kezelni.

Gyökérkezelés elkerülése ESE állásfoglalás újság

Ezzel szemben, a legutóbbi évek kutatásai egy egészen eltérő koncepciót adnak a fogorvosok kezébe, ez pedig a Vital Pulpa Stratégia.

Az Európai Endodontológiai Társaság (ESE) által összehívott szakértői bizottság 2019-ben kidolgozott egy nagyon újszerű állásfoglalást a mély szuvasodás és a szabaddá vált pulpa kezeléséről. Ezt az állásfoglalást később irányelvvé tették, így a kritikus állapotú, mélyen szuvas fogak ellátásának első körben választandó módszerévé.

A pulpa egészséges, tartósan életképes állapotban való megőrzése, a minimálisan invazív, biológiai alapú terápiák kifejlesztése kulcsfontosságú témák a kortárs klinikai endodontia területén.

A fenti közlemény célja az volt, hogy összefoglalja a jelenlegi legjobb bizonyítékokat a mély szuvasodás okozta pulpabetegség diagnózisára és osztályozására. Ezen túlmenően, az irányelv megfelelő klinikai kezelési stratégiákat dolgoz ki a gyakorló fogorvos számára. A kritukusan mély szuvasodás esetén is megvalósíthatóvá válik a gyökérkezelés elkerülése, a fogbélkamra megnyitás elkerülésével, vagy elkerülhetetlen esetben módszertant ad a pulpa gyulladás visszafordítására, gyökérkezelés nélkül.

Mit jelent ez a gyakorlatban? A kutatások következményeképp, a hagyományosan szuvas/nem szuvas dentinszövet helyett, ma már több különböző minőségű dentinszövetet különíthetünk el. No, nem szövettanilag, hiszen erre a klinikumban dolgozó fogorvos nem képes, de mégis, a szuvas dentin felpuhultságának függvényében megkülönböztethetünk puha (soft), keményebb (firm) és karcolhatóan kemény (hard) dentin szöveteket.

Miért jobb a biológiai alapú terápia, mint a hagyományos?

A hagyományos fogászati kezelés a mélyen szuvas fogak terápiájában a calcium hidroxid cementet alkalmazza. Kritikus állapotú fogak esetén pedig egyértelműen a gyökérkezelés mellett dönt, mivel nincs más módszertana a gyökérkezelés elkerülésére. A gyökérkezeléssel a páciens fogfájása megszűnik, a fog panaszmentessé válik, azonban a fog halottá is válik ezzel egyidőben.

A gyökérkezelt, halott fog rövidebb ideig konzerválható a szájban, mint az élő fogak. Sokkal hamarabb történik meg a gyökérkezelt fogak elvesztése, azaz a foghúzás.

Ezzel szemben, a Vital Pulpa Terápia biológiai alapú terápia, melynek célja a fogfájdalom megszüntetése és a gyökérkezelés elkerülése.

A kezelés alapgyógyszere az MTA (Mineral Trioxid Aggregate) cement alkalmazása. Számos kutatás bizonyítja, hogy a gyulladás csökkentésben, és a pulpaszövet egészségének helyreállításában az MTA nagyobb sikeraránnyal rendelkezik, mint a hagyományosan alkalmazott Calcium -hidroxid cement. Alkalmazásakor kevesebb pulpális gyulladásos reakciót és kiszámíthatóbb kemény dentinhíd-képződést eredményez, mint a Calcium hidroxid. Ez pedig a fog életben maradásának megalapozása!

Miért fontos a dentinszövetek elkülönítése?

A gyökérkezelés elkerülése akkor lehetséges, ha tisztában vagyunk a különböző dentin szövet minőségekkel és ezeket képesek is vagyunk egymástól elkülöníteni. Érdekli, miért fontos ez, akár az Ön esetében is? A foga sorsa múlhat rajta! Íme a válasz:

Azért fontos, mert a kutatások bebizonyították, hogy ezen szövetek fertőzöttsége igen eltérő, a puhától a kemény felé haladva egyre kevésbé fertőzött szövettel állunk szemben. Kiderült, hogy a középkemény (firm) dentin, megfelelő kezelési protokoll mellett a fogüregben hagyható, ennél az átfertőzöttségnél a pulpa, az alkalmazott MTA, vagy Biodentine anyag segítségével már képes a regenerációra.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a firm dentin eltávolítása a pulpaszövet megsértésével járna, sokkal jobban jár a fog, ha a firm dentin a helyén marad, és MTA-t használunk. Tapasztalataim szerint az így kezelt fogak 90%a vitalis, azaz életben marad.

Súlyosan sérült fog megmentése

Sőt, a legújabb kutatások szerint a még súlyosabban szuvas fogak esetén, amikor a soft dentin, tehát a masszívan fertőzött dentin éri el a pulpakamrát, lehetőség van kétlépéses szuvasodás eltávolítási terápiára. Ez azt jelenti, hogy a pulpaszövet épségét mindenképpen megőrizzük, még abban az esetben is, ha a pulpális falunk masszívan szuvas dentint kell is otthagyjunk. A cél, hogy a pulpális falon kívül minden négyzetmillimétert igen alaposan megtisztítsunk.

Ebben az esetben is igyekszünk tehát a pulpa érintését elkerülni a fúróval, ugyanúgy MTA kerül alkalmazásra. Majd néhány hónappal később, egy második ülésben a fogat újra fel lehet tárni, és ekkor már a gyógyult pulpaszövet felett, a közben valamelyest keményebb szuvas dentin eltávolítása után történhet meg a végleges fogfelépítés.

A mélyen szuvas fog megmentése tehát ebben az esetben kétlépcsős folyamat, de a végeredmény nagyszerű: élő fog, és a többüléses gyökérkezelés elkerülése.

Hogyan különíthetjük el a különböző dentinszöveteket?

A különböző minőségű és fertőzöttségű dentinszövetek elkülönítése szabad szemmel nem, vagy csak kisebb sikeraránnyal lehetséges.

Minimálisan Loupe nagyítás (2,5-6 szoros nagyítás), optimálisan mikroszkópos nagyítás szükséges.

A mélyen szuvas fog megmentése, a gyökérkezelés elkerülése tehát csak olyan fogászati rendelőben lehetséges, ahol nem csak tájékozottak a fogorvosok a Vital Pulpa Stratégia metódusáról, de alkalmaznak is a munkájuk során valamilyen nagyítási technikát.

Miért szükséges a kofferdam izolálás?

A nagyításban végzett munka csak kofferdam izolálásban lehetséges. Ennek két oka van.

A kofferdam izolálásban csak a kezelt fog látszik, a száj és a többi fog minden egyéb területét egy kék vagy zöld gumilepedő takarja. Miért fontos ez a gyökérkezelés elkerülése során?

 • Segít a látásban és a precíz munkában
 • A Vital Pulpa Terápia protokolljának része a tömény, így rendkívül hatékony fertőtlenítő anyag használata a szuvas dentinszövet eltávolítása során. Ezt csak abban az esetben alkalmazhatja a fogorvos, ha a fogat előtte kofferdam izolálással elkülönítette és a nyálkahártya tökéletes védelemben van a fertőtlenítőszerek maró hatása elől
 • A foghoz a tömőanyagok ragasztásának művelete precízebb, tartósabb eredménnyel jár.

Melyek a kezelés fő lépései?

A vital pulpa kezelés biológiai alapú kezelés, melynek lényege

 • a fertőzött dentinszövetek szelektív elkülönítése és ennek megfelelő kezelése,
 • a hatékony fertőtlenítés,
 • a biológiai alapú MTA cement alkalmazása

A fenti lépések a kezelés első ülésében, kofferdam izolálásban történnek, majd a fogat tartós, de ideiglenes töméssel zárjuk.

A kezelés után néhány hónap várakozási időre van szükség, amíg a fogbél regenerálódik. Én azt szoktam mondani a pácienseknek: úgy bánjon a fogával, mint egy intenzív osztályon fekvő nagy beteggel. Vigyázzon rá, ne provokálja túl meleg vagy túl hideg ingerekkel. Ha a kezelés utáni napokban van is enyhe fájdalom, az érzékenység egyre múlni fog, majd megszűnik.

A kezelés mélységének függvényében 3-6 hónap után a kontrollvizsgálaton ellenőrizzük, hogy a fog mutat-e vitális funkciókat. Ha igen, megtörténik a fog végleges ellátása, legtöbb esetben fogbetét felépítéssel, vagy biomimetikus fogtöméssel.

Mikor nem sikeres a Vital Pulpa Terápia?

Az elmúlt másfél évben több mint 100 súlyosan destruált, mélyen szuvas fog Vital Pulpa Terápiáját végeztem el. Ezek közül a legelsők között kezelt fogak egyikénél kellett egy héttel később gyökérkezelést indítani komoly fájdalom kialakulása miatt. Az összes többi így kezelt fog egyelőre sikeres, élő fog maradt! Ezek közül, most már körülbelül 70 fog esetében több, mint egy éves kontrollon is túl vagyunk, és ezek a fogak életben vannak.

Pontos százalékot még én sem tudok mondani és a szakirodalom sem egységes ebben. A 2019-es ESE állásfoglalás is kimondja, hogy 5 évvel később lesz majd következő állsfoglalás az ügyben. Számomra a rendelői tapasztalatok maximálisan kedvezőek. Minden páciens részére, aki a gyökérkezelés helyett, annak elkerülését célozná meg, felajánljuk ezt a lehetőséget.

Természetesen más kollégákkal is egyeztetünk. Vanna kollégák, akik hasonlóan jó arányról számolnak be, és vanna akik szkeptikusak, kivárnak. Nehéz kérdés, hiszen egy gyökérkezelés után is csak 4 évvel később mondhatjuk ki, hogy a kezelés sikeres volt e vagy sem.

Amennyiben a kezelés nem sikeres, annak két formája mutatkozhat:

 1. Rövid távon ismét fájdalom jelentkezik és a gyökérkezelés elkerülésére tett erőfeszítés ellenére a fogat gyökérkezelnünk kell.
 2. Hosszú távon a fog panaszmentesnek mutatkozik, azonban a kontroll vizsgálat alkalmával a fog nem mutat vitalitást, illetve a röntgenen is bizonyíthatóan elhalt a fog. Ezekben az esetekben is gyökérkezelés szükséges.

A sikertelenség oka nem a módszerben van, hanem a pulpa fertőzöttségének szintjében. Amennyiben a pulpaszöveti átfertőzöttség és szöveti gyulladás egy bizonyos határt elér abban az esetben a folyamat már visszafordíthatatlan, a gyökérkezelés elkerülése már nem lehetséges.

A nehézség az, hogy a pulpaszöveti átfertőzöttség szinte a fogorvosi székben nem állapítható meg tűpontosan. Csak a klinikia tünetekre, a fájdalomra tudunk hagyatkozni, de nincs szövettani eredményünk.

Ezért fordulhat elő, hogy bár a módszert elvégezzük a fogon, a szöveti fertőzöttség már elérte a kritikus szintet, így a gyökérkezelést nem tudjuk elkerülni.

A visszafordíthatatlan fogbélgyulladás jellemzője a spontán is megjelenő elnyúló, kemény fogfájdalom, mely már nem engedi aludni az embert, illetve fájdalomcsillapítók hatására sem nyugszik.

Ha a gyökérkezelés elkerülése nem megoldható, érdemes mikroszkópos gyökérkezelési módszert választani, hogy a fog, ha gyökérkezelt módon is, de mégis sikeresen, legalább saját implantátumként még hosszú évekig a szájban maradhasson.

Mit nyújt Önnek a Budapest Dental a gyökérkezelés elkerüléséhez?

A Budapest Dental Fogászaton 2020-óta az elsők között alkalmazzuk a Vital Pulpa Stratégiát. Kifejezetten specializálódtunk a kritikus állapotú fogak megmentésére. Minden eszközünk megvan a megfelelő kezelési módszer kiválasztására és kivitelezésére az Ön számára is. Amennyiben szeretné megmenteni, életben tartani a fogát és elkerülni a gyökérkezelést, jöjjön el bátran állapotfelmérésre, segítünk!

Összefoglalás

 1. A vital pulpa módszere biológiai alapú, új kezelési módszer
 2. A biológiai alapú terápia lényegét az Európai Endodonciai Társaság edukatív videoja magyarázza a legérthetőbb módon (ld. fent biológiai alapú terápia fejezetnél)
 3. A módszer a kutatások szerint hatékonyabb a pulpagyulladás kezelésében, mint a hagyományos módszerek
 4. A módszer segítségével több esetben elkerülhető a gyökérkezelés, mint a hagyományos módszerekkel
 5. A módszer lényege a szelektív dentinszövet kezelése, az alapos fertőtlenítés kofferdam izolálásban, a nagyító használata a kezelés közben és az MTA cement alkalmazása a pulpaszövet gyógyítására
 6. A sikeresség esélyét növeli, ha Ön időben érkezik megfelelő tudással és technológiaia felszereltséggel rendelkező fogászatra
 7. A Budapest Dental Fogászat orvosai specializálódtak a kritikus állapotú fogak megmentésére, nagy tapasztalatunk van a Vital Pulpa Kezelés módszertanában is
Send this to a friend