1137 Budapest, Szent István körút 10. 3. em 8.

Letört fog pótlása – esztétikusan hosszú távra

Tartalomjegyzék

A letört fog pótlása sokféle módon történhet. Első lépés mindig a diagnózis – miért tört le a fog, illetve meg kell határozzuk, mekkora fogdarab tört le és milyen a törésvonal? A letört fog vagy fogdarab hátterében a legtöbb esetben fogszuvasodás áll. Ritkább esetben éjszakai fogcsikorgatás is állhat a háttérben, ilyenkor inkább apróbb darabok törnek le észrevétlenül. Komolyabb esetben balesetben sérülnek a fogak és így történik meg a fog vagy fogdarab törése. Nézzük, melyek a leggyakoribb okok a letört fog esetén:

Milyen esetekben törik le egy fog és ezt hogyan kezeljük?

Széles spektruma létezik a fogtöréseknek. Legegyszerűbb esetben előfordul, hogy letörik a fogból egy kisebb darab esetleg rágás, vagy fogcsikorgatás során, és lényegében nincs teendő a megfigyelésen túl. Ehhez képest a másik véglet, amikor egy sajnálatos baleset során akár több fog teljesen ki is törhet, melynek következtében fogpótlásokra lehet szükség. A leggyakoribb azonban a kettő közti verzió, amikor látható előzmény nélkül törik le egy fog. A „látható előzmény nélkül” valójában nem igaz, ilyen esetben fogszuvasodás van a háttérben, amiről a páciens nem tud. A szuvasodás hónapok alatt felpuhítja a dentin, míg a kemény fogzománc kívülről teljesen épnek látszik. Idővel a fogzománc alátámasztás nélkül marad. Összeharapáskor, rágáskor aztán a sérült, gyenge fogszövet beszakad és a fogdarab letörik.

A balesetben letört fogak elsősorban a mosolyzónában jellemzőek. Nagyobb baleset során rágófogat is érheti a törés, ilyenkor azonban sok esetben az állcsont is sérül, ekkor már komoly állcsont sebészeti beavatkozásokra, majd később fogpótlásokra lehet szükség.

A mosolyzónában a frontfogak gyakrabban sérülhetnek baleset során. Leggyakoribb a gyermekek metszőfogainak sérülése. A sérülés, fogtörés esetén a legfontosabb tényezők a következőek:

  1. A letört fog repedése vajon a csont alá fut e be, vagy afölött végződik? A csont alá futó repedésekkel a legtöbb esetben sajnos nem lehet mit kezdeni. Az ilyen fogak sorsa fogeltávolítás. Amennyiben a repedés ellenére a fogeltávolítás nem történik meg, a repedésen keresztül baktériumok juthatnak a fogágyba, ott fertőzést és gyulladást okozhatnak. Ha tehát egy balesetben letört fog kezelésére a fogorvos – a mélyen, csont alá futó repedés miatt – fogeltávolítást javasol – jobb azt minél előbb elvégezni és megelőzni a fogágy gyulladását. A sietség oka az, hogy amennyiben az eltávolított fogat fogimplantátummal szeretnénk poótolni, szükség van sok és jó minőségű, gyulladsámentes csontra. A gyulladás azonban a csontot pusztítja, így ezt mindenképp érdemes elkerülni!
  2. A másik fontos kérdés, hogy a letört felszín eléri e a fogideget. Amennyiben igen, a fogat nagy eséllyel gyökérkezelni kell. Ez kisgyermekeknél, akiknél a foggyökér fejlődése még nem fejeződött be, további nehézséget okoz. A „nyitott” apexű, éretlen forontfogak kezelésénél érdemes specialistához fordulni!

Letört fog pótlása – mély fogszuvasodás után

Amennyiben a letört fog hátterében mély fogszuvasodás áll, az első lépés a szuvas fogszövet eltávolítása. Sok esetben az ilyen szuvasodás igen mélyre megy a fogideg felé. Gyakori, hogy a fog semmilyen panaszt nem okoz, közben pedig az idegszövetet a szuvasodás mégis erősen megközelíti, vagy már el is éri. Nagyon mély szuvasodás esetén a letört fogrész helyreállítása előtt szükség lehet úgynevezett Vital pulpa terápiára. Ennek lényege, hogy a fogat életben tartsuk, azaz elkerüljük a gyökérkezelést. Részletesen erről a megoldásról a Biodentine kezelés – fogmegtartás cikkben olvashat. Ez egy speciális technika, sok esetben elkerülhető vele a fog gyökérkezelése, de ehhez specialistához kell fordulni!

Letört fog pótlása – őrlőfogakban, fogtöméssel

Vagy vital pulpa terápiával, vagy anélkül, a fog felépíthető egyszerű esztétikus fogtöméssel. Ennek kritériuma az, hogy a fog több mint fele ne legyen sérült. Tehát elegendően sok maradék fogszövet esetén egy ülésben a fog töméssel helyreállítható. A biomimetikus fogtömés technika és az ehhez használt anyagok segítségével a fog nem csak esztétikailag, de funkcionálisan és strukturálisan is tökéletesen helyreállítható. A biomimetikus fogászat olyan anyagokat alkalmaz, amelyek a rugalmas dentin és a kemény zománc szerkezeti helyreállítására képesek. Az ilyen fogak hosszabb távon stabilabbak, ritkábban alakul ki újbóli törés vagy másodlagos fogszuvasodás.

Letört fog pótlása – őrlőfogakban, betéttel vagy onlay-el

Amennyiben a fogszuvasodás miatt letört fog koronai részének több mint 50%a hiányzik, vagy ha a fogat a mély szuvasodás miatt mégis gyökérkezelni kellett, a fogat betéttel lehet restaurálni. A fogbetét lényegében kiegészíti a fogat a letört résszel. Anyaga szerint lehet porcelán, kompozit vagy arany. A legszebb megoldás a porcelán resaturátum, mellyel a fog eredeti szépségében helyreállítható. A kompozit betétek is szépek, valamivel puhább anyagok mint a porcelán. Az arany betét ugyan nem túl esztétikus, de jó széli záródása miatt még mindig jó alternatíva. A betéthez a fogorvos lenyomatot vesz a fogról, majd a fogtechnikus készíti el a hiányzó fogrészt. A betét ragasztással kerül a fogba. A beragasztás technikája érzékeny folyamat, itt sok múlik azon, hogy a betét mennyi ideig tud később a szájban maradni. Ha van rá mód, érdemes a betétet kofferdam izolálásban ragasztani, hogy a ragasztás tökéletes legyen. A beragsztott fogbetéteket minimum egy évente érdemes ellenőriztetni.

Letört fog pótlása frontfogakban – fogimplantátummal

Amennyiben a letört fog repedése a csont alá ér, úgy sok esetben sajnos a fogat el kell távolítani. A fogbeültetés során fontos, hogy a csontban semmilyen gyulladás ne legyen. Gyulladásmentes esetben akár azonnali fogbeültetés is lehetséges. Amennyiben a fogtörés már régebben történt és a fogágy gyulladt, úgy a fogeltávolítás után a fogimplantáció egy későbbi időpontban végezhető csak el, amikor a gyulladás már meggyógyult. Minden esetben készíthető ideiglenes fogpótlás a fogbeültetés után. Ez lehet kivehető vagy pontszerűen ragasztott fix korona, a szituációtól függően. Nem kell tehát fogatlanul várni, amíg a fogimplantátum csontosodik, hiszen az hónapokat vesz igénybe. A fogbeültetés után kb. 3-4 hónappal később lehet ismét végleges fogunk. A fogbeültetés akkor a legegyszerűbb, ha megfelelő mennyiségű és minőségű csont van a beültetendő fog helyén. Ezért fontos, hogy a baleset után mielőbb forduljunk a fogorvoshoz, előzzük meg a következményes fogágygyulladást és csontpusztulást.

Letört fog pótlása frontfogakban – fogtöméssel

Amennyiben a letört fogdarabka a fognak kevesebb mint a felét érinti, illetve a fogideg nem sérült, lehetőség van a fog esztétikus töméssel történő helyreállítására. Amennyiben al etört fogdarabka megvan, sok esetben az is visszaragasztható, bár esztétikailag általában szebben sikerülnek a teljesen kompozitból kialakított resaturátumok. A mai modern esztétikai fogászati eszközökkel és anyagokkal a fog teljesen természetesen helyreállítható. A fogorvos külön építi fel a dentint, egy rugalmasabb és a fényt kevésbé áteresztő, opák anyagból, majd erre rétegzi fel a zománcot, ami a fényt átereszti és sokkal keményebb strukturájú, mint a dentin. A fogtöméssel helyreállított frontfogaknál a tömés széle idővel elszínezódhet, ezeket eleinte, kb. fél – egy évente lehet polírozni, idővel pedig cserélni szükséges. Az esztétikus fog helyreállításhoz használt kompozit anyagok, ragasztók és a fogorvos által alkalmazott tudás közt hatalmas különbségek vannak. Vannak igen olcsó és nagyon nagyon drága helyreálító anyagok és technikák. Ha természethűen, tartósan és esztétikusan szeertnénk helyreállíttatni a letört fogat, érdemes ehhez hozzáértő esztétikai fogászatban valóban jártas fogorvost keresni. Lehet, hogy a helyreállítás rövid távon drágább, mint egy olcsóbb fogászaton, hosszú távon azonban újbóli fogletörést és akár a fog koronázását is elkerülhetjük. Ez pedig további foganyag veszteséget és költségeket jelent. A rövid távon drágább, de profibb megoldásról mindig kiderül, hosszú távon jobb megoldás volt!

Letört fog pótlása frontfogakban – csapos felépítés

Amennyiben a fogat gyökérkezelni kellett és a fogszövet nagy része sérült vagy elpusztult, szükség lehet a fogszövet megerősítésére csappal. A csapot a fogorvos a már előzetesen gyökértömött gyökérbe fúrja elő, majd a csap a gyökeret és a koronai részt köti össze, pótolva a koronai rész belső magját. A csapos felépítésre pedig a legtöbb esetben borítókorona kerül. Ritkábban előfordulhat, hogy a csapos részt ki lehet egészíteni esztétikus fogtöméssel. A biomimetikus fogászati koncepcióban a csap, és a fog magjának helyreállítása rugalmas, üvegszálas anyaggal történik, így az elveszett dentin mechanikai tulajdonságai helyreállíthatóak. Majd erre kerül felépítésre az elveszett zománc. A biomimetikus fogászati tudással és technikával felépített fogak tartósabbak, mind a fog újbóli letörésével, mind a szekunder fogszuvasodással szemben.

Letört fog pótlása frontfogakban – borítókoronával

A csappal, vagy anélkül felépített frontfogak leginkább esztétikus helyreállítására a borítókorona szolgál. Míg a fogtöméses felépítésnél előbb utóbb az eredeti fog és a kompozit helyreállítás közti átmenet láthatóvá válik, a borító korona egy egységet képez, mintha a természetes fogkorona lenne. A borítókorona anyaga szerint lehet teljesen porcelán, cirkónium porcelán vagy fémkerámia. A fémkerámia koronákat ma már elsősorban a rágózónába készítünk, de anyagi megfontolásból még lehetséges frontfogak borítására is kérni, bár ennél van sokkal esztétikusabb megoldás is. A porcelán borítókoronák esztétikai tulajdonságai lehetővé teszik, hogy a letört fogat a legtökéletesebb módon állítsuk helyre.

A borítókoronával való borítás egy hátránya, hogy ehhez ép foganyag feláldozására is szükség lehet. Általában érvényes, minél nagyobb a letört fogrész, annál inkább a borítókorona irányába érdemes dönteni. Minél kevesebb a letört fogrész, annál inkább érdemes az esztétikus felépítéssel történő resaturálás felé dönteni.

Send this to a friend